Proefles? of gewoon lid worden?
aanmelden
je beste beslissing vandaag
Gewoon nu even doen

CORONA PROTOCOL
CORONA PROTOCOL SUIZ/ZGV Zuidlaren 15-10-2020

Suiz!

 

CORONA PROTOCOL SUIZ ZUIDLAREN 17-11-2020

 

Gezondheid en hygiëne

• Bij klachten zoals koorts, hoesten, verkoudheid of benauwdheid geldt voor sporters en trainers: blijf thuis. Sporters mogen om deze reden worden teruggestuurd. Als een huisbewoner koorts heeft blijft de sporter of docent thuis. Ook bij milde klachten geldt; blijf thuis!

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Vermijd het aanraken van je gezicht

• Schud geen handen.

• Groepen met sporters tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. De afstand van een trainer vanaf 18 jaar tot sporters jonger dan 18 is zoveel mogelijk 1,5 meter. Ondersteuning waarbij onmogelijk 1,5m afstand kan worden gehouden, zoals bijvoorbeeld vangen mag wél, maar zo weinig mogelijk.

• Groepen met sporters vanaf 18 jaar oud houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar en er geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen per zelfstandige ruimte en een maximum van 4 personen per zelfstandig sportend groepje. De manier waarop hier invulling aan wordt gegeven verschilt uiteraard per sport. De trainer en/of een corona toezichthouder communiceert hierover met u.


 

 

 

 


• Sporters ouder dan 18 jaar komen in sportkleding naar de les. Wel is er natuurlijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld overkleding (een trainingspak, jas of schoenen) uit te doen.

• Was de handen alvorens naar de les te komen en direct bij thuiskomst. Aan het begin van de les krijgen alle sporters desinfecterende handgel. Waar de trainer en/of de corona toezichthouder dat passend vindt, kan dat ook tussendoor tijdens de les plaatsvinden.

• Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Voor sporters geldt deze verplichting alléén voor en na het sporten, tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Voor trainers geldt dit wél. 

gewoonLekkerInJeVel!.png

 
 

Brengen en halen

• Het is voor eventuele ouders of verzorgers tijdens het sporten niet toegestaan om te blijven kijken. Tijdens de les is alleen de trainer en/of corona toezichthouder aanwezig.

• Ouders die kinderen brengen en halen worden verzocht om dat te doen zonder het gebouw te betreden. Waar ouders samenkomen bij de ingang van de sportfaciliteit geldt natuurlijk de 1,5m afstand. De ene locatie leent zich hier beter voor dan de andere, de trainer en/of corona toezichthouder informeert u waar van toepassing over eventuele locatie specifieke bijzonderheden.

Praktische zaken

• Alleen als wij ons strikt aan de regels houden, staat de gemeente ons toe om samen te blijven sporten. De docent of corona toezichthouder heeft altijd de bevoegdheid om sporters (of ouders) naar huis te sturen bij het niet opvolgen van de regels of aanwijzingen. Er kan dan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van contributiegelden.

• Het kan zijn dat deze algemene regels niet uitputtend zijn voor de specifieke situatie van uw sport. Het kan daarom voorkomen dat de trainer of corona toezichthouder aanvullende eisen stelt aan het sporten. Deze aanwijzingen moeten te allen tijde worden opgevolgd.

• Deze regels zijn opgesteld conform de beste inschatting die wij vooraf konden maken. Waar van toepassing zullen deze regels na verloop van tijd worden gewijzigd of aangevuld.

• Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop!

Groet,
Suiz