aanmelden
je beste beslissing vandaag
Gewoon nu even doen

corona


 

Kosten en voorwaarden

Voor informatie kun je altijd terecht op www.suiz.nl .
Ook zijn we te volgen op Facebook en Instagram.

 

Contributie voor het jaar 2019/2020 bedraagt €17,50 per maand voor 1 lesuur in de week.
We innen 11x per jaar, ieder tweede en volgende lesuur kost €10,00. De inschrijfkosten zijn €5,00 eenmalig.
Voor lessen van 45 minuten wordt €15,- gerekend

 

Bij inschrijving wordt ook de bondscontributie naar rato in rekening gebracht. Deze bedraagt voor dit seizoen €27,00 en wordt door de vereniging afgedragen aan de KNGU.

Indien u bij vooruitbetaling een heel jaar ineens wil betalen, mag u een korting nemen van 10% over het gehele bedrag. Voor een half jaar is dit 5%.

De SUIZ sporten zijn per maand schriftelijk opzegbaar. Wel kun je bij opzegging een periode van 3 maanden niet meer inschrijven.

Voor wedstrijdsporters geldt dit niet. Op hun wordt nog gerekend het komende wedstrijdseizoen.

Als het gezin op je thuisadres meer dan €60,00 per maand betaalt aan SUIZ mag de rest van het gezin meedoen! Iedereen die nog geen lid is krijgt dan per week een extra uur om mee te sporten op basis van beschikbaarheid. Dit geldt uiteraard niet voor de selectiesporten.  Er is alleen een inschrijving bij de KNGU nodig van alle mee-sportende familieleden
(€27,00 per jaar). Meedoen is altijd op basis van beschikbaarheid. Men kan hier geen rechten aan ontlenen. Reguliere lessporters hebben altijd voorrang

Alle contributiegelden zijn exclusief wedstrijdkosten.
Meer informatie over wedstrijdkosten vind je op de website van de
KNGU.

Zie hieronder de geldende Tarievenlijst
Wordt de tarieven niet getoond kunt u die hier downloaden

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF